3D Visualisering

Vi förvandlar idéer till verklighetstrogna bilder.
3D visualisering är ett bra verktyg när man vill illustrera bostadsprojekt och ett effektivt sätt att testa olika ytskikt för att se vad som fungerar.

Exempel på 3D-Vusalisering

Det finns många olika appliceringsområden för 3D-Visualisering. Vi producerar allt ifrån miljöbilder, exteriör, interiör och objekt med mycket mer. Fördelen med att arbeta med verklighetstrogna visuella koncept skapar större intresse och underlättar att ta beslut.

Exempel på appliceringsområden

  • Tomtmiljö, husfasader och materialval
  • Planlösningar, ytskikt och möblering
  • Produkter och vernissage
  • Flygbilder och projekteringsområden